Účelem refinancování je přizpůsobení parametrů nového úvěru aktuálním potřebám klienta. Dosáhneme tím dosažení delší doby splatnosti hypotečního úvěru, kde získáme dodatečné úvěrové prostředky v případě, že současná hodnota nemovitosti vzrostla či klient původně nevyužil 100% hypotéku.

 

Chcete si sjednat schůzku?